وزیر میراث فرهنگی: برج میلاد قطب‌ گردشگری پایتخت است