جشنواره ملی آش اقوام ایرانی در بوستان آب و آتش برگزار می شود