آیین سراسری روز درختکاری در اماکن تاریخی کشور برگزار می شود