کرمان
Iran

کرمان

ارگ رایِن

Iran

کرمان

ارگ رایِن

معرفی

کرمان یا کارمانیا، شهری در مرکز استان کرمان در ایران است. این شهر بزرگترین و پیشرفته ترین شهر استان و مهمترین شهر در جنوب شرقی ایران است. کرمان توسط اردشیر اول پادشاه ساسانی در قرن 3 تأسیس شد. کرمان همچنین مرکز تولید فرش ایرانی است.

طبق آخرین تقسیمات ارضی در ایران، استان کرمان دارای 17 شهر و 31 شهرستان است. بافت، بورسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرنده، سیرجان، کرمان و کهنوج شهرهای اصلی این استان هستند.

  • زبان فارسی
  • بهترین زمان بازدید پاییز و زمستان