اهواز
Iran

اهواز

رودخانه کارون

Iran

اهواز

رودخانه کارون

معرفی

اهواز مرکز و بزرگترین شهر استان خوزستان در ایران است. این هشر در جنوب غربی ایران و در مجاورت رودخانه کارون واقع شده است. در حال حاضر، جمعیت اهواز بیش از 2 میلیون نفر است. این یک شهر بسیار قدیمی است که قدمت آن به دوران ساسانیان و هخامنشیان باز می گردد، اما پیشرفت اخیر آن با کشف نفت در قرن 20 همراه است.

اهواز یکی از گرمترین شهرهای جهان است که در آن تابستان از 55 درجه سانتیگراد عبور می کند و گاهی به 65 درجه سانتیگراد نیز می رسد. در زمستان، دمای هوا می تواند تا 0 درجه سانتیگراد کاهش یابد، اما هرگز برف نمی بارد. آب و هوا این شهر بیابانی و میزان بارش به طور متوسط ​​230 میلی متر در سال است.

  • زبان فارسی، عربی
  • بهترین زمان بازدید پاییز و زمستان