گرگان
Iran

گرگان

برج گرگان

Iran

گرگان

برج گرگان

معرفی

شهر گرگان با نام قدیم “استرآباد” یکی از شهر‌های شمال ایران در جانب شرق است که در استان گلستان واقع شده ‌است. بر سنگ ‌نبشته بیستون نام شهر وَرْکانَه ذکر شده و شکل لاتینی ‌شده آن هیرکانیا است. ورگ و وهرگ در اوستایی به معنی گرگ و ورکان یا وهرگان به‌ معنی “سرزمین گرگ‌ها” هستند. هیرکانیه، وارکانا و بارکانا اشکال دیگر نام “گرگان”هستند.

اقوام ساکن در این شهر شامل بومی های گرگان، مازنی ‌ها، کتولی‌ ها، سیستانی ها، ترکمن ها، شاهرودی ها، آذری ها و برخی خراسانی‌ ها و بلوچ‌ های مهاجر می ‌باشند.

از مهم ترین آثار تاریخی و گردشگری آن می توان به جنگل ناهارخوران، پارک جنگلی النگدره، تپه هزار پیچ، تپه قلعه خندان، بافت قدیم گرگان و بازار نعلبندان اشاره کرد. غذاهای محلی اش شامل خورش ساک، خورش ماش ‌پتی، کدو ترشک، کوکوی اسفناج و نخودپلو هستند.

سوغات این شهر شامل نان خرمایی، حلوا اوماج، نان پادرازی، نان زنجبیلی، سرغربیلی و … می‌ باشد.

  • هزینه سفر متوسط
  • زبان فارسی
  • بهترین زمان بازدید تمام فصول