تهران
Iran

تهران

پل طبیعت

Iran

تهران

پل طبیعت

معرفی

تهران در شمال ایران در دامنه های جنوبی کوههای البرز واقع شده است. به دلیل جمعیت و اهمیت آن، تهران یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه بشمار می رود. این شهر مرکز سیاسی و اقتصادی و پایتخت ایران است. بیش از نیمی از صنایع ایران در این شهر متمرکز شده اند.

  • زبان فارسی
  • بهترین زمان بازدید اسفند و فروردین