3 نتیجه
Bahador Hashemi
بازار یونسکو

بازار تبریز

بسته است

بازار تبریز یکی از قدیمی ترین بازارهای خاورمیانه و بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است. یونسکو…

Bahador Hashemi
بازار

بازار بزرگ تهران

بسته است

بازار بزرگ تهران در منطقه بازار در جنوب مرکز تهران واقع شده است. این بزرگترین…

Bahador Hashemi
بازار فروشگاه سوغاتی

بازار کاشان

بسته است

بازار کاشان بازار اصلی شهر کاشان، در استان اصفهان واقع شده است. این یک بازار…